CO JE HYDROSEAL

Úvodem je třeba zdůraznit, že Hydroseal je plnohodnotnou, moderní náhradou asfaltových svařovacích lepenek a jeho použití je shodné s lepenkami. Jde o technologii vyvinutou česko-kanadským teamem, vyráběnou výhradně v České republice.

Jedná se o EKOLOGICKY BEZPEČNOU (čistou) formu hydroizolace bez jakýchkoliv vedlejších vlivů. Obsahuje jemně mleté, vodou rozředěné asfalty obohacené o plastifikátory, elastomery a umělá vlákna. Díky tomu vznikne po aplikaci stejnoměrná vrstva hydroizolace, která je bezešvá (nemá spoje), vykazuje vysokou přídržnost k podkladu (při dodržení řádného zpenetrování) a má zhruba 6x větší odolnost proti protlačení nebo proražení než klasické lepenky.

Hydroseal - ilustrace

Hydroseal je stěrková hmota kašovité konzistence, která při aplikaci (3 mm tloušťka vrstvy) nestéká ze svislých stěn a je možno ji natahovat s úspěchem i na strop (hydroizolace septiků, vnitřních vodních zásobníků a pod.) – zde není nutno ji nadále překrývat následnými nátěry a může být trvale zatížena vodou. Vzhledem k tomu, že Hydroseal NENÍ mastný, netvoří se v takto izolovaných zásobnících vody mastná kola, což ocení hlavně majitelé zahradních jezírek, zahrádkáři, ev. zemědělci, využívající např. dešťovou vodu k napájení chovných zvířat, zalévání zahrad a pod. Hydroseal má dále obrovskou výhodu že lze použít jako finální hydroizolační vrstva přímo pod dlažbu a není nutné aplikovat před pokládkou dlažby další separační vrstvu betonu v tl. cca 4 – 6 cm (např. terasy, balkony, střechy) a dlažbu lze lepit vhodnými flexibilními lepidly přímo na Hydroseal, stejně tak na něj lze rovnou štukovat ev. přemalovat jej klasickými malířskými barvami (dodatečné izolace sklepních prostor proti zemní vlhkosti).

Hydroseal - ilustrace

V interiérech, při izolacích např. koupelen, se Hydroseal snadno aplikuje i v uzavřených prostorech (nevylučuje žádné těkavé látky, nesmrdí, nepoužívá se plamen k natavování a tím nevzniká nebezpečí poškození plastových rozvodů vody, kanalizace a topení).

Při izolacích základových desek staveb se v praxi izoluje nejprve obvodové zdivo a nosné příčky a následně před dokončením stavby se doizolovávají podlahy, na které se pak lije finální výška betonu (zde dochází k problémům s napojováním zaneřáděných lepenek maltou). Je to z toho důvodu, že na stavbách se neustále zásobuje materiálem, jezdí kolečkem, uskladňují se různé druhy stavebních materiálů a hydroizolace podlah tím velice trpí – zvláště měkké lepenky. Hydroseal je dostatečně pevný, aby tuto zátěž vydržel a v případě proražení je jeho oprava velice snadná, ev. při izolacích pasů a následném doizolování nedochází k problémům s napojením znečistěných krajů izolací.

Hydroseal - ilustrace

Obrovskou výhodou Hydrosealu je schopnost velmi dobře lepit polystyren k jakémukoli podkladu – tato vlastnost se dá využít hned v několika příkladech:

  • vnější izolace staveb pod úrovní terénu – hydroizolace vnějšího zdiva s následným nalepením polystyrenu z důvodu tepelné izolace je možné provádět jedním krokem
  • zateplení a hydroizolace plochých střech – není nutno polystyren kotvit k podkladu talířovými hmoždinkami a tím porušovat izolaci jak tepelnou tak proti vodě

V praxi bylo ověřeno, že Hydroseal se dá použít na izolaci proti vlhkosti podkladových betonů komunikací umístěných pod terénem (podjezdy, tunely). Hydroseal se dá (vzhledem k jeho odolnosti v tlaku) s úspěchem použít k izolacím mostních konstrukcí zhotovených z betonu.

Příklad použití hydroizolace Hydroseal při rekonstrukci terasy s betonovým podkladem:

1. Demontáž stávající dlažby, odstranění separační betonové vrstvy až na stávající hydroizolaci, demontáž hydroizolace vč. oplechování, vyspravení a zároveň vyspádování podkladového betonu stěrkovou hmotou

2. Izolování plochy Hydrosealem. Vrstva 3 mm – tj. 3 kg na 1 m2 a vytažení ve styku se zdivem do výšky cca 8 – 10 cm, osazení okapních plechů (podmáznutých hydrosealem) a jejich přichycení vruty se zápustnou hlavou do hmoždinek, přeizolování osazených okapních plechů (na každou stranu cca 10 cm) a finální položení nové dlažby na flexibilní lepidlo.

Z výše uvedeného vyplývá, že Hydroseal je vyzkoušeným a vhodným prostředkem pro stavby jak civilního tak i vojenského charakteru. Ve srovnání s podobnými zahraničními produkty vykazuje v praxi trvalé a jednoznačně nejlepší výsledky a navíc s nejnižšími pořizovacími náklady.