TECHNICKÝ LIST

Obchodní název: HYDROSEAL

Popis výrobku
HYDROSEAL /dle PN 70102/ je stěrková vodou ředitelná hydroizolační hmota s obsahem syntetických armovacích vláken. Syntetická vlákna vytvářejí ve směsi výztužnou zpevňující nosnou vložku. Nanesením této hmoty na podklad a po jejím vyschnutí se vytvoří pevný hydroizolační kompozitní povlak, který nahrazuje běžně používané hydroizolační pásy.

Charakteristika výrobku
Tato hmota má velmi dobré technicko-fyzikální vlastnosti: přilnavost k podkladu, pevnost v tahu, pružnost, vodotěsnost, odolnost proti povětrnostním vlivům, odolnost proti mrazu, odolnost proti stárnutí ve vodě a teple. Při aplikaci vytváří jednolitou hmotu bez nebezpečí nedokonalých spojů. Při postupném nanášení více vrstev dojde k jejich homogennímu spojení.

Po zatvrdnutí lze /s přiměřeným namáháním / přímo po HYDROSEALU chodit.

Hydroseal, technický list - tabulka

Zdravotně a hygienicky nezávadné.
Stavební technické osvědčení č. 020-006044, Certifikát č. 020-006046, vydal TZÚS Praha, s.p., autorizovaná osoba 204.