Nikoly Tesly 3
160 00 Praha 6 Dejvice
Tel.: 224 310 114
Mobil: 605 258 040
Email: walmi@seznam.cz

Prohlášení o shodě vydává
Obchodní jméno: Milan Walter
Sídlo: Vrchlického 793/34, 150 00 Praha 5
IČO: 67809677 (jako výrobce produktku)
Název: BETONEX (rychleschnoucí barva na betonové podlahy)
Popis a určení výrobku: BETONEX je kombinace akrylátové a silikonové pryskyřice s přídavkem syntetického vosku a vysoce světlo stálých pigmentů a spec. aditiv. Je určen jako vrchní barva na betonové podlahy.

 

Prohlašuji a potvrzuji, že:

A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.

B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v: Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

C. Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v: § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

D. Přezkoušení tohoto výrobku ve smyslu části C tohoto prohlášení o shodě bylo provedeno autorizovanou osobou č. AO 246, SZÚLP, České Budějovice, pobočka Praha, Přemyslovská 6, Praha 3, která na tento výrobek vydala certifikát č. 005 0104 123-2

E. Uvedený výrobek odpovídá těmto harmonizovaným českým technickým normám, které byly použity při

posuzování shody: ČSN 01 8003, 67 0810, 67 2003, 67 3008, 67 3052, 67 3016, 67 3032, 67 3749, 67 3050, 67 3063, 67 3065, 67 3076, 67 2003 a ČSN ISO EN 23270, 1513-67 3010, 1515- 67 3031, 2409-67 3085

V Praze dne 1.1.2021
Milan Walter

 • 000_den_braven_logo.png
 • 001_dufa_logo.png
 • 003_primalex_logo.png
 • 004_balakryl_logo.png
 • 005_paramo_logo.png
 • 006_color_expert_logo.png
 • 007_pnz_logo.png
 • 008_luxol_logo.png
 • 009_detecha_logo.png
 • 010_druchema_logo.png
 • 011_polykar_logo.png
 • 012_kittfort_logo.png