Nikoly Tesly 3
160 00 Praha 6 Dejvice
Tel.: 224 310 114
Mobil: 605 258 040
Email: walmi@seznam.cz

Úvodem je třeba zdůraznit, že Hydroseal je plnohodnotnou, moderní náhradou asfaltových svařovacích lepenek a jeho použití je shodné s lepenkami. Jde o technologii vyvinutou česko-kanadským teamem, vyráběnou výhradně v České republice.

Jedná se o EKOLOGICKY BEZPEČNOU (čistou) formu hydroizolace bez jakýchkoliv vedlejších vlivů. Obsahuje jemně mleté, vodou rozředěné asfalty obohacené o plastifikátory, elastomery a umělá vlákna. Díky tomu vznikne po aplikaci stejnoměrná vrstva hydroizolace, která je bezešvá (nemá spoje), vykazuje vysokou přídržnost k podkladu (při dodržení řádného zpenetrování) a má zhruba 6x větší odolnost proti protlačení nebo proražení než klasické lepenky.Hydroseal je stěrková hmota kašovité konzistence, která při aplikaci (3 mm tloušťka vrstvy) nestéká ze svislých stěn a je možno ji natahovat s úspěchem i na strop (hydroizolace septiků, vnitřních vodních zásobníků a pod.) – zde není nutno ji nadále překrývat následnými nátěry a může být trvale zatížena vodou. Vzhledem k tomu, že Hydroseal NENÍ mastný, netvoří se v takto izolovaných zásobnících vody mastná kola, což ocení hlavně majitelé zahradních jezírek, zahrádkáři, ev. zemědělci, využívající např. dešťovou vodu k napájení chovných zvířat, zalévání zahrad a pod. Hydroseal má dále obrovskou výhodu že lze použít jako finální hydroizolační vrstva přímo pod dlažbu a není nutné aplikovat před pokládkou dlažby další separační vrstvu betonu v tl. cca 4 – 6 cm (např. terasy, balkony, střechy) a dlažbu lze lepit vhodnými flexibilními lepidly přímo na Hydroseal, stejně tak na něj lze rovnou štukovat ev. přemalovat jej klasickými malířskými barvami (dodatečné izolace sklepních prostor proti zemní vlhkosti).V interiérech, při izolacích např. koupelen, se Hydroseal snadno aplikuje i v uzavřených prostorech (nevylučuje žádné těkavé látky, nesmrdí, nepoužívá se plamen k natavování a tím nevzniká nebezpečí poškození plastových rozvodů vody, kanalizace a topení).

Při izolacích základových desek staveb se v praxi izoluje nejprve obvodové zdivo a nosné příčky a následně před dokončením stavby se doizolovávají podlahy, na které se pak lije finální výška betonu (zde dochází k problémům s napojováním zaneřáděných lepenek maltou). Je to z toho důvodu, že na stavbách se neustále zásobuje materiálem, jezdí kolečkem, uskladňují se různé druhy stavebních materiálů a hydroizolace podlah tím velice trpí – zvláště měkké lepenky. Hydroseal je dostatečně pevný, aby tuto zátěž vydržel a v případě proražení je jeho oprava velice snadná, ev. při izolacích pasů a následném doizolování nedochází k problémům s napojením znečistěných krajů izolací.Obrovskou výhodou Hydrosealu je schopnost velmi dobře lepit polystyren k jakémukoli podkladu – tato vlastnost se dá využít hned v několika příkladech:

 • vnější izolace staveb pod úrovní terénu – hydroizolace vnějšího zdiva s následným nalepením polystyrenu z důvodu tepelné izolace je možné provádět jedním krokem
 • zateplení a hydroizolace plochých střech – není nutno polystyren kotvit k podkladu talířovými hmoždinkami a tím porušovat izolaci jak tepelnou tak proti vodě

V praxi bylo ověřeno, že Hydroseal se dá použít na izolaci proti vlhkosti podkladových betonů komunikací umístěných pod terénem (podjezdy, tunely). Hydroseal se dá (vzhledem k jeho odolnosti v tlaku) s úspěchem použít k izolacím mostních konstrukcí zhotovených z betonu.

Příklad použití hydroizolace Hydroseal při rekonstrukci terasy s betonovým podkladem:

1. Demontáž stávající dlažby, odstranění separační betonové vrstvy až na stávající hydroizolaci, demontáž hydroizolace vč. oplechování, vyspravení a zároveň vyspádování podkladového betonu stěrkovou hmotou

2. Izolování plochy Hydrosealem. Vrstva 3 mm – tj. 3 kg na 1 m2 a vytažení ve styku se zdivem do výšky cca 8 – 10 cm, osazení okapních plechů (podmáznutých hydrosealem) a jejich přichycení vruty se zápustnou hlavou do hmoždinek, přeizolování osazených okapních plechů (na každou stranu cca 10 cm) a finální položení nové dlažby na flexibilní lepidlo.

Z výše uvedeného vyplývá, že Hydroseal je vyzkoušeným a vhodným prostředkem pro stavby jak civilního tak i vojenského charakteru. Ve srovnání s podobnými zahraničními produkty vykazuje v praxi trvalé a jednoznačně nejlepší výsledky a navíc s nejnižšími pořizovacími náklady.

 • 000_den_braven_logo.png
 • 001_dufa_logo.png
 • 003_primalex_logo.png
 • 004_balakryl_logo.png
 • 005_paramo_logo.png
 • 006_color_expert_logo.png
 • 007_pnz_logo.png
 • 008_luxol_logo.png
 • 009_detecha_logo.png
 • 010_druchema_logo.png
 • 011_polykar_logo.png
 • 012_kittfort_logo.png